logo_milkilend

Ostrowia Sp. z o.o.

ul. Lubiejewska 69, 07-300 Ostrów Mazowiecka
+48 29 645 77 00
+48 29 645 77 01
office@ostrowia.com.pl
ostrowia.pl

Milkiland EU Sp. z o.o.

ul. Przemysława Gintrowskiego 53, 02-697 Warszawa
+48 29 645 77 00
+48 29 645 77 01
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, KRS: 0000425095, REGON 146181592, NIP 5252533419
5.005.000 PLN, BANK PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 4600 0140
office@milkiland.eu
www.milkiland.eu

UA Trade Sp. z o.o.

ul. Przemysława Gintrowskiego 53, 02-697 Warszawa
+48 725 105 163
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, KRS: 0000549122 NIP: 8133702320 Regon: 361046376
vchopyk@milkiland.com
www.milkiland.nl